• Upozornenie

     • Prosíme rodičov, aby skontrolovali svojim deťom vlasy. V škole sa objavili vši, radi by sme zabránili ich šíreniu. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Na základe platnej legisltívy, udeľuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Bakossa dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania žiakov 5. ročníkov.

      Prevádzka materskej školy, vyučovanie v 1. -  4. ročníkoch ZŠ, a činnosť v ŠKD zostáva zachovaná.

     • Návrat na dedinu

     • NÁVRAT NA DEDINU - tak sme nazvali podujatie školskej knižnice, konané 28.10. v rámci 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročnou témou bolo 145. výročie J. G. Tajovského. Spoznávali sme život a tvorbu J. G. Tajovského, dedinské zvyky a obyčaje, čítali poviedky, hrali divadlo ... a piekli chlieb. Áno, chlieb, pretože aj vôňa čerstvo upečeného chleba patrí k obrazu dediny.

     • Tvorivé dielne v Thurzovom dome

     • Žiaci prvého stupňa tvorili svojich anjelov strážnych spolu s tetami z Thurzovho domu. 

     • Jesnná výstavka

     • Uplynulý týždeň sme sa so žiakmi prvého stupňa venovali jesenným plodom. Vytvorili sme krásnu výstavku z vecí, ktoré nám ponúka sama príroda. 

     • Keď máte Slnečnú sústavu na dlani

     • Dnes nám milá návšteva v podobe Jarmily Janiskovej priniesla na pár hodín do školy MERGE Cube. Vďaka tejto kocke, a voľne dostupných aplikáciám v mobile/tablete, sme mohli skúmať Vesmír i vnútro ľudského tela.  Viki si stihla kocku poskladať aj na počítačovom krúžku - stačilo mať jej vytlačenú podobu. Ako to funguje ukazujú nasledovné videá.

  • Prihlásenie