• Deň jazykov

     • Komunikácia medzi ľuďmi je veľmi dôležitá, a preto  si aj my každoročne pripomíname Európsky deň  jazykov  (26 . september). Nebolo to inak ani tento rok. Na hodinách anglického jazyka  sme sa "pohrali"  so slovnou zásobou  a vytvorili sme koláže  výrazov v niektorých cudzích jazykoch.

    • Pasovačka prvákov
     • Pasovačka prvákov

     • Deň 27.september 2018 už nedočkavo čakal na našich prvákov, aby mohli byť PASOVANÍ ZA ŠKOLÁKOV. Aby sa stali ozajstnými  školákmi, čakala ich cesta a na nej mnoho pútavých úloh. Zaspievali víle pieseň, potom zasa triafali na draka. Vyslobodenej princeznej predviedli, že poznajú písmená a so zbojníkom v lese počítali dukáty. Museli uhádnuť ježibabine hádanky, potom dostali školský zvonec. A na záver ich čakal prvácky sľub a slávnostné pasovanie p.riaditeľkou Mgr. M.Karakovou. A ako to už býva- zazvonil zvonec, pasovanie skončilo - a bol koniec.

      Našim prvákom prajeme v škole krásne prvácke zážitky!

     • NAŠI ÔSMACI SA UČILI PO ČÍNSKY

     • Európsky deň jazykov sa koná pravidelne 26. septembra už od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť asi 800 miliónov obyvateľov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek učili jazyky. Buď v školách alebo mimo nich. 

      Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento deň. Prostredníctvom rôznych aktivít sa mohli dozvedieť zaujímavosti o anglickom, nemeckom a ruskom  jazyku. Lákadlom pre nich bola tohto roku ČÍNŠTINA. Zúčastnili sa zaujímavého podujatia v ŠVK. Spoznávali nielen kultúru a zvyky tejto krajiny, ale aj na vlastnej koži pocítili, aký je to pocit - napísať  niekoľko čínskych znakov a osvojiť si pár jednoduchých fráz v čínštine. Z knižnice odchádzali spokojní. Veď hovoriť cudzím jazykom znamená odstraňovať bariéry medzi národmi, naučiť sa chápať ho.

     • Informatický krúžok na UMB

     • Katedra informatiky na Tajovského 40, Univerzita Mateja Bela organizuje aj tento rok Informatický krúžok pre deti všetkých ročníkov ZŠ. Krúžok je bezplatný, stačí sa zaregistrovať na odkaze nižšie. Na krúžku sú nové roboty :)

      PS: Pani učiteľka Klimová bude chodiť na krúžok vo štvrtok :)

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

     •      Ubehol rok, ako sa v budove našej školy začali ozývať hlasy z dvoch škôlkarskych tried. A dnes, výsledkom tejto veľkej zmeny, je  jej nový názov- ZŠ s MŠ Jána Bakossa. V septembri sa brána školy opäť otvorila a privítala svojich žiakov, škôlkarov, pedagógov a ostatných zamestnancov. Na prváčikov čakali ich nové pani učiteľky. Hneď potom sa zaplnila miestnosť jedálne a zazneli tóny štátnej hymny, slová básnika M.Rúfusa za zvukov fujari v podaní školníka pána Vladimíra Homolu a veselé verše štvrtáka Mateja. Nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr.Margity Karakovej. Špeciálnym hosťom bol primátor mesta Mudr.Ján Nosko, ktorý zaželal  našej ZŠ s MŠ úspešný školský rok a tiež vedúca Školského úradu PaedDr.Zuzana Gajdošová.

         Všetkým žiakom, deťom a pracovníkom školy želáme príjemný a úspešný školský rok 2018/2019! 

      .

     • ŠJ v MŠ

     • Milí rodičia,

       

      Pre deti navštevujúce materskú školu platia od 1.9.2018 nasledujúce čísla účtov:

       

      Strava a réžia: SK85 7500 0000 0040 1717 7468

       

       

      Rodičovský poplatok: SK33 7500 0000 0040 1717 7337

       

      Do poznámky poprosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa

      a označenie mš.

  • Prihlásenie