• ENGLISHSTAR 2019

     • 26 žiakov 2. - 8.ročníka sa veľmi chcelo "popasovať" s angličtinou. Preto sa prihlásili do medzinárodnej súťaže Englishstar, ktorú každý rok organizujeme na škole v spolupráci s LEXICON s. r. o. Súťaž prebehla v piatok 10. 5. 2019, a teraz už len ostáva čakať, ako to všetko dopadlo. Všetkým zúčastneným žiakom držíme palce.

     • Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“

     • Utorok 7. mája sa v CVČ Havranské 9 konala dopravná súťaž ZŠ „Na bicykli bezpečne“.  Deti sa predviedli v jazde zručnosti (prekážková dráha), potom robili test z pravidiel cestnej premávky a nakoniec boli skúšaní z technickej zručnosti. „Bakošácke“ družstvo sa umiestnilo na peknom treťom mieste. Tvorili ho žiačky 5. ročníka – Zara Krnáčová a Sofia Žuffová; a žiaci 6. ročníka – Martin Knapík a Adam Chladný. Práve posledný menovaný, Adam, sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na prvom mieste, keď mal najmenej trestných bodov zo všetkých zúčastnených detí. Súčasťou dopravnej súťaže bola aj výtvarná súťaž  - „Doprava očami detí“ a aj tu sme získali prvenstvo zásluhou žiačky 4. ročníka Stelly Hrčkovej. Všetkým blahoželáme!

     • Bakoškársky slávik

     • V pondelok 29.4. 2019 sa konala súťaž v spevu Bakošḱársky slávik. 17 súťažiach predviedlo svoje spevácke kvality. Všetci spievali výborne. Porota rozdelila súťažiacich do dvoch kategórii. A takto to dopadlo:

      1. kategória (1. - 2. ročník)

      1. miesto            Miloš Bošeľa    1.A

      2. miesto            Michal Oslík      2.A

      3. miesto            Tereza  Martincová    1.B

      2. kategória  (3. - 4. ročník)

      1. miesto           Cloe Soós    4.A

      2. miesto           Simona Sojáková  4.B

      3. miesto           Michaela Brezňanová  3.B a  Bibiána Janšová 3.A

      Gratulujeme všetkým spevákom!

     • Deň Zeme

     • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

      Pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci 3. ročníka pripomenuli dôležitosť a funkcie lesa spolu s pracovníčkami NAPANTu. Za poučnú hodinu ďakujeme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Do galérie Deň Zeme v ŠKD boli pridané fotografie.

      V rámci ŠKD, sme dnes oslávili Deň zeme,ako inak pri práci s hlinou. Veľká vďaka patrí nadšenému umelcovi z radov keramikárov, Marekovi Novotňákovi ako aj našim žiakom.

     • Veľká noc

     • Do galérie Veľká noc boli pridané fotografie.

      Žiaci 3. ročníka si pripomenuli Veľkonočné tradície na prednáške v Thurzovom dome. Bonusom bolo zdobenie kraslíc voskom a  vyskúšali sme si tiež zdobenie dierovaním. Odniesli sme si krásne výrobky a plno zážitkov. 

     • Výstava cudzojazyčnej literatúry

     • Tak ako každý rok, aj teraz sme dali žiakom možnosť  nahliadnuť do rôznych kníh, ktoré sme im pripravili v rámci výstavy cudzojazyčnej literatúry. Mali možnosť si prezrieť knihy v anglickom, ruskom a taktiež nemeckom jazyku. Niektorí obľúbenci čítania si dokonca niekoľko kníh aj objednali a  veríme, že si  ich aj s veľkou radosťou prečítajú.

     • BORROW THE BOOK AND READ IT - Požičaj si knihu a čítaj

     • Marec už máme takmer za sebou a počas celého mesiaca si mohli žiaci požičiavať rôzne knihy v anglickom jazyku. Na veľké prekvapenie,  žiaci predsa čítajú a z toho máme  veľkú radosť. Takže podobnú akciu ešte  v budúcnosti určite zopakujeme.

  • Prihlásenie