• Svetový deň vody

     • Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam. 22.marca sme si aj my pripomenuli dôležitosť tejto vzácnej tekutiny. Rôznymi zaujímavými aktivitami si deti utvrdzovali a rozvíjali poznatky o vode.

    • Aktualizácia informácii k vzdelávaniu
     • Aktualizácia informácii k vzdelávaniu

     • Prečítajte si informácie k vzdelávaniu žiakov od 8.3.2021. Vpravo nájdete aj nové tlačivá čestných vyhlásení.

      Materská škola

      Prevádzka MŠ pokračuje prezenčnou formou "prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce".

      Pri nástupe dieťaťa do MŠ je rodič povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie - tlačivo nájdete vpravo. Tlačivo môžete vyplniť aj pri príchode do školy.

      __________________________________________________________

      Základná škola – 2. stupeň

      Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

      Základná škola – 1. stupeň

      Prevádzka 1. stupňa ZŠ pokračuje prezenčnou formou "prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu".

      Pri nástupe žiaka do ZŠ je rodič povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie - tlačivo nájdete vpravo. Tlačivo môžete vyplniť aj pri príchode do školy.

      V prípade, že sa žiak 1. stupňa nezúčastňuje prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní kontaktovať sa s vyučujúcimi ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonní zástupcovia neurobia v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy je povinný kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

      _________________________________________________________

      Vzdelávanie je možné len za podmienky absolvovania antigénového/PCR testu jedného z rodičov žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Výsledok testu musí byť negatívny a nemôže byť starší ako 7 dní. Netestujú sa zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú výnimky vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021.

      Na testovanie môžete v Banskej Bystrici využiť niektoré zo súkromných mobilných odberových miest, ich zoznam nájdete tu:  https://www.health.gov.sk/?ag-momV školách sa testovať nebude.

     • Projekt Enter

     • Naša škola sa zapojila do výzvy vyhlásenej Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis a prostredníctvom projektu Enter získala finančné prostriedky na kúpu micro:bitov a k nim aj robotických nadstavieb a senzorov. V tomto roku sa pomocou nich učíme programovať. Zatiaľ len začíname a keďže nemôžeme chodiť do školy, fungovanie programov vidíme na simulátore. Ale máme medzi nami aj žiakov, ktorí sa programovaniu venujú už dlhšie, takže jednoduchá úloha im nestačí. A tak z "obyčajnej úlohy" sa stane poriadne dobrodružstvo. Predstavujeme vám prácu Mareka D. M. zo 7.A.

      PS: Práca bola zverejnená so súhlasom autora.

     • List od ministra školstva

     • Naša žiačka - Laura H. z 4.A sa zapojila do výzvy na vytvorenie Vianočného pozdravu ministra školstva. Za svoju krásnu prácu, dostala list s poďakovaním priamo od pána ministra. Gratulujeme!

     • Informácie k otváraniu škôl od 8. 2. 2021

     • Na webovú stránku školy sme zverejnili informácie k vzdelávaniu detí v MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ, spolu s informáciami o testovaní zákonných zástupcov. Nájdete tu aj povinné  tlačivá čestných vyhlásení a informácie k nim. Prosíme, aby si ich preštudovali rodičia žiakov, ktorých sa to týka.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  • Prihlásenie