• Výstava cudzojazyčnej literatúry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava cudzojazyčnej literatúry.

      Marec už máme za sebou a konečne ( po 2 rokoch ) sa nám opäť podarilo zrealizovať na škole výstavku cudzojazyčnej literatúry. Žiaci si mohli nielen pozrieť, prečítať, ale dokonca aj zakúpiť vystavené tituly, ktoré nám zapožičalo Kníhkupectvo Oxford Bookshop. Žiaci si mohli vybrať z rôznych titulov - slovníky, gramatické cvičebnice, gramatické tabuľky, pexesá, pracovné zošity a čítanky - a to hlavne v 3 cudzích jazykoch - anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Niektorým sa vystavené tituly tak páčili, že by boli strávili v učebni s výstavkou aj viac ako jednu vyučovaciu hodinu. Takže milí žiaci ... opäť o rok v MARCI keď na našej škole platí : Marec - mesiac knihy.

     • Svetový deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

      Dňa 22.3. sme si spolu so žiakmi pripomenuli aká je voda dôležitá. A to nielen pre nás ľudí, ale jej pre celú našu planétu Zem. Žiaci viedli medzi sebou diskusiu ako je možné zabrániť jej plytvaniu a ako by ju vedeli chrániť pred nečistotami. Taktiež rôznymi aktivitami sa dozvedeli o vode viac- aký má vplyv na prírodu, aké má formy, čo sa s ňou deje, keď sa zmieša s inými materiálmi. Voda je zdrojom života, voda nikde nevzniká, tá tu bola odjakživa a vďaka jej kolobehu padá na Zem už niekoľko miliónov rokov. Preto je dôležité si tento deň pripomínať a pozastaviť sa nad tým, čo voda znamená pre mňa, pre teba, pre nás.

     • Expert geniality show

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Expert geniality show.

      Zachovali sme tradíciu pútavej celoslovenskej súťaže Expert geniality show a zúčastnili sme sa jej aj tento školský rok 2021/22. Žiaci sa na súťaž tešili rovnako ako aj na výsledky. Zabojovať sa rozhodlo 30 žiakov 2.stupňa.Chválime ich záujem, nebáť sa premýšľať nad vecami okolo seba. Tešíme sa, že sa podarilo žiakom 5.ročníka-Mattias Korn, Peter Sojak, Ján Sloboda, 6.ročníka-Jakub Lupták, Teo Bombor a 7.ročníka- Viktória Dlhošová, Simona Sojaková, Dmytro Slavinskyi, Jakub Čaba umiestniť sa v 1. štvrtine najlepších na Slovensku vo viacerých témach a u niektorých získať tým titul TOP EXPERT.

     • Korčuliarsky kurz

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuliarsky kurz.

      Tento týždeň sa žiaci druhého ročníka zúčastnili korčuliarskeho kurzu, kde mohli rozvíjať svoje pohybové schopnosti, prekonať strach a zažívať chvíle radosti a nadšenia. Hoci prvý deň bol náročný, postupne sa naši žiaci, plní odhodlania zo dňa na deň zlepšovali. Tento týždeň si užívali nielen žiaci, ale na svoje si prišli aj pani učiteľky a na chvíľu prebudili v sebe detského ducha. Veríme, že aj vďaka tomuto týždňu sme spolu s trénermi vytvorili žiakom pozitívny vzťah k tomuto čarovnému športu – korčuľovaniu 😊

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Dňa 16.2. bolo slnečné popoludnie prežiarené umeleckým prednesom poézie a prózy žiakmi 2. - 4. ročníka našej školy. 21 detí reprezentovalo svoje triedy v literárnej súťaži "Hviezdoslavov Kubín 2022". Odborná porota ocenila všetkých zúčastnených. V prednese poézie boli v 1. kategórii udelené dve 2. miesta: Simonke Kordíkovej zo 4.B a Miloškovi Bošeľovi zo 4.A triedy. 3. miesto obsadila Karolínka Vilimová zo 4.B. V prednese prózy bolo v 1. kategórii udelené: 1. miesto: Romanke Mikovej z 2.B, 2. miesto: Veronike Oslíkovej z 2.A, 3. miesto: Ivkovi Uličnému z 2.A Ďakujeme účinkujúcim a tešíme sa opäť o rok

     • Deň v maskách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň v maskách.

      V piatok 18.2. sme spolu so žiakmi absolvovali veselé a netradičné vyučovanie v maskách. Chceli sme tak prepojiť vyučovanie s našou kultúrou, kde si pripomíname prechod ročných období, zimy a jari, nazývané Fašiangy. Ich neodlučiteľnou súčasťou sú masky, piesne, zábava a šišky. Počas tohto dňa mohli byť žiaci čímkoľvek - modernými hrdinami, princeznami, čarodejníkmi. Kreativita niektorých žiakov bola veľmi zaujímavá. Veď posúďte sami.

     • Zimné olympijské hry

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zimné olympijské hry.

      Olympijské hry sú svetová športová udalosť, ktorá priťahuje pozornosť stoviek miliónov ľudí na celom svete. Žiaci našej školy patria medzi nich. Cieľom olympijských hier je podporovať mier, rovnosť a priateľstvo, ktoré vštepujeme aj našim žiakom. Pri tejto príležitosti žiaci na hodinách výtvarnej výchovy spolu s pani učiteľkami mysleli aj na našich športovcov, ktorí si plnia svoje sny. Držíme im palce, aby dosiahli svoje osobné úspechy. Nesmieme však zabudnúť na dôležité posolstvo OH: „ Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

  • Prihlásenie