• Deň materských škôl
    • Deň materských škôl

    • 06.02.2021 12:01
    • Spolu s deťmi  sme si  aj tento rok 4. 11. 2020 pripomenuli Deň materských škôl, ktorý každoročne na Slovensku s materskými školami oslavujeme.
    • viac
    • Deň zdravej výživy 16.10.2020
    • Deň zdravej výživy 16.10.2020

    • 05.11.2020 09:18
    • V spolupráci so školskou jedálňou sme aj tento rok pre deti pripravili ochutnávku zdravého ovocia. Ďakujeme pani kuchárke Zuzke za takéto usmiate zdravé chlebíky.
    • viac
    • Október - Mesiac úcty k starším
    • Október - Mesiac úcty k starším

    • 05.11.2020 09:16
    • K Vám z detského srdiečka, slniečkový pozdrav letí, želáme Vám veľa radosti, od všetkých detí.  Srdečné pozdravy poslali deti z materskej školy :)
    • viac
    • Potteriáda 26.10.2020
    • Potteriáda 26.10.2020

    • 05.11.2020 09:15
    • Spolu so škôlkármi sme sa zapojili do celoslovenského projektu - Medzinárodný deň školských knižníc. Z materskej školy sa tak stala veľká čarodejnícka škola.
    • viac
  • Prihlásenie