• Malý záchranár
    • Malý záchranár

    • 22.11.2019 12:40
    • V spolupráci zo Zdravotnou školou sme pre deti pripravili aktivitu zameranú na ochranu zdravia. 
     Našim cieľom bolo, aby všetky deti ovládali prvú pomoc a boli vždy pripravené pomáhať kamarátom a iným ľuďom. Ďakujeme p. Kováčovi, ktorý nám pomohol túto aktivitu sprostredkovať.
    • viac
    • Bystrický slávik
    • Bystrický slávik

    • 22.11.2019 12:39
    • 20.ročníka prehliadky detí materských škôl v speve sa zúčastnila v tomto školskom roku naša Lucka M., ktorá reprezentovala našu materskú školu s ľudovou piesňou "Červené jabĺčko".
    • viac
    • Beseda zdravého úsmevu
    • Beseda zdravého úsmevu

    • 17.11.2019 19:03
    • Ďakujeme za všetky deti pani zubárke MUDr. Mariane Schallerovej za pútavé rozprávanie o zúbkoch. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
    • viac
    • 190. výročie vzniku prvej detskej opatrovne
    • 190. výročie vzniku prvej detskej opatrovne

    • 10.11.2019 16:58
    • Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dňa 6.11.2019 uskutočnila v Banskej Bystrici Celoslovenská odborná konferencia pod názvom "Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy". Aj deti z našej materskej školy pripravili darčeky pre zúčastnené pani učiteľky.
    • viac
    • Deň materských škôl
    • Deň materských škôl

    • 05.11.2019 15:40
    • Spolu s deťmi  sme si pripomenuli význam Dňa materských škôl, ktorý býva každoročne na Slovensku 4.11.2019.
    • viac
  • Prihlásenie