• Vianočná dielnička
    • Vianočná dielnička

    • 21.12.2019 16:56
    • Ďakujeme všetkým, ktorí si našli chvíľku, prišli v predvianočnom čase do materskej školy a zúčastnili sa našej Vianočnej dielničky. S deťmi zdobili napečené medovníčky, zo šišiek vznikli krásne stromčeky, z odpadového materiálu vianočné zvončeky.
    • viac
    • Nesiem vám novinu...
    • Nesiem vám novinu...

    • 14.12.2019 15:48
    • Na Luciu prišlo do našej MŠ aj  Teátro NELINE so svojim divadelným predstavením. Zahralo nám vianočnú hru s pastiermi, ovečkami, Anjelom a Čertom, na motívy ľudových hier. Ďakujeme za sponzorský dar pre všetky deti.
    • viac
    • Lucie
    • Lucie

    • 14.12.2019 15:48
    • 13.12.2019 nás  v rámci spolupráce so ZŠ navštívili Lucie. Dievčatá prezlečené za Lucie chodili po škôlke a vymetali husími brkami pavučiny z rohov miestností, aby priniesli zdravie v budúcom roku.
    • viac
    • Vianočné trhy
    • Vianočné trhy

    • 14.12.2019 15:47
    • V rámci spolupráce so ZŠ sme sa 12. decembra zúčastnili Vianočných trhov. Medzi Betlehemcami ste určite spoznali aj deti z Lienkovej triedy.
    • viac
    • Vianočný koncert
    • Vianočný koncert

    • 14.12.2019 15:46
    • Dňa 12.12.2019 sme navštívili Základnú umeleckú školu J. Cikkera, Lazovná 62. Kamaráti hudobníci nám zahrali v tomto predvianočnom čase koledy a vianočné piesne na rôznych hudobných nástrojoch.
    • viac
  • Prihlásenie