• STRAŠIDELNÝ DEŇ 2.11.2022
    • STRAŠIDELNÝ DEŇ 2.11.2022

    • 10.11.2022 10:12
    • V našej materskej škole to po jesenných prázdninách ožilo strašidielkami, rozprávkovými postavami, zábavou, piesňami aj veľkou diskotékou. Ukončili sme tam spoločne s deťmi obdobie zberu ovocia a zeleniny.
    • viac
    • JESENNÁ DIELNIČKA S RODIČMI - 25.10.2022
    • JESENNÁ DIELNIČKA S RODIČMI - 25.10.2022

    • 10.11.2022 10:11
    • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili našej spoločnej Jesennej dielničky a vytvorili spolu so svojimi deťmi prekrásne strašidielka, ktorými vyzdobili priestory materskej školy.
    • viac
    • KNIHA V MOJOM SRDCI, MOJE SRDCE V KNIŽNICI - 24.10.2022
    • KNIHA V MOJOM SRDCI, MOJE SRDCE V KNIŽNICI - 24.10.2022

    • 10.11.2022 10:09
    • V spolupráci zo ZŠ sme sa zapojili do celoslovenského projektu Kniha v mojom srdci, moje srdce v knižnici. Deti sa viac dozvedeli o knižniciach a zopakovali si vedomosti, ktoré získali počas tejto témy v marci. Do projektu sa zapojili jednotlivé triedy vytvorením spoločnej práce.
    • viac
  • Prihlásenie