• Čítankovo
    • Čítankovo

    • 22.08.2019 12:09
    • Aj my ďakujeme, že sme mohli byť spolu s deťmi súčasťou takého úžasného projektu.
    • viac
    • Vesmír očami detí
    • Vesmír očami detí

    • 07.08.2019 13:53
    • Hvezdáreň v Banskej Bystrici aj v tomto roku zrealizovala putovnú výstavu výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2019 pozostávajúcu z 20-tich výtvarných prác detí z MŠ, ktoré nepostúpili do celoslovenského kola, napriek tomu aj tieto práce boli pre porotu zaujímavé a inšpiratívne. Vybrané práce sú od 5.8 -do 16.8.2019 vystavené na chodbe našej MŠ, kde si ich môžete pozrieť. Našu MŠ vo výtvarnej súťaži reprezentovali Lucia Mesíková a Lucia Stehlíčková z Motýlikovej triedy.
    • viac
    • Rozlúčka so školským rokom
    • Rozlúčka so školským rokom

    • 30.06.2019 21:49
    • 28.6.2019 sme sa v školskej jedálni spoločne lúčili so školským rokom 2018/2019 a našimi deviatakmi. Za vzorné reprezentovanie našej školy bol pani riaditeľkou ocenený za materskú školu Marcus Minár.
    • viac
    • Najväčší obrazec vytvorený z výtvarných diel
    • Najväčší obrazec vytvorený z výtvarných diel

    • 30.06.2019 21:46
    • 27.6.2019 sa deti materských a základných škôl spojili, aby podporili deti z detských domovov. Vznikol tak Slovenský rekord - najväčší obrazec vytvorený z výtvarných diel. Sme šťastní, že sme mohli byť spolu s našimi deťmi súčasťou tejto akcie.
    • viac
  • Prihlásenie