• Ako na umenie... 2 (príroda a krajina)
    • Ako na umenie... 2 (príroda a krajina)

    • 25.03.2020 09:05
    • 6. 3. 2020 sme s Motýlikmi navštívili Stredoslovenskú galériu v Banskej Bystrici, kde prebieha v týchto dňoch  edukačno-prezentačná výstava pod názvom Ako na umenie… 2 (príroda a krajina).
    • viac
    • Práca s hlinou
    • Práca s hlinou

    • 10.03.2020 15:25
    • Aj tento rok nás potešil svojou tvorivou dielničkou p. Marek Novotňák. Deti pod jeho vedením spoznávali nielen vlastnosti hliny, ale vytvorili si pre rodičov aj malé veľkonočné prekvapenie.
      
      
    • viac
    • Marcové pondelkové čítanie
    • Marcové pondelkové čítanie

    • 10.03.2020 15:24
    • V rámci spolupráce so základnou školou budú chodiť v mesiaci marec 2020 čítať starší školáci rozprávkové knihy našim škôlkárom. Tešíme sa na Vás kamaráti.
    • viac
    • Vesmír na dlani
    • Vesmír na dlani

    • 14.02.2020 13:31
    • Hvezdáreň v Banskej Bystrici v spolupráci s našou MŠ pripravili pre deti interaktívny edukačný program, kde sa dozvedeli o fungovaní prírodných zákonov a  postavení Zeme a človeka vo vesmíre.
      
      
    • viac
    • Naši predškoláci
    • Naši predškoláci

    • 14.02.2020 13:31
    • 12.2.2020 sme v rámci spolupráce pozvali rodičov predškolákov na stretnutie s pani učiteľkami zo základnej školy. Na stretnutí sa hovorilo o školskej zrelosti a pripravenosti dieťaťa na školu, o zápise do ZŠ a iných otázkach, ktoré vyplynuli zo spoločnej komunikácie.
    • viac
  • Prihlásenie