Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
Zmluva obstaranie zájazdu 42,00 s DPH 02.12.2019 Detská rekreácia
Zmluva darovacia zmluva 3 000,00 s DPH 20.02.2019 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Zmluva potraviny s DPH 02.09.2019 ROČI plus Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu s DPH 16.10.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva lyžiarsky kurz 114nažiaka s DPH 22.10.2018 Detská rekreácia
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 27.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva potraviny s DPH 06.09.2019 Accom Slovakia Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Faktúra 474 potraviny 260,85 s DPH 30.01.2019 Eden 30.01.2019
Faktúra 1291 potraviny 159,16 s DPH 27.03.2019 Eden 29.03.2019
Faktúra 1528 potraviny 129,51 s DPH 10.04.2019 Eden 15.04.2019
Faktúra 1793 potraviny 158,12 s DPH 02.05.2019 Eden 10.05.2019
Faktúra 2202 potraviny 96,93 s DPH 29.05.2019 Eden 31.05.2019
Faktúra 2438 potraviny 121,13 s DPH 12.06.2019 Eden 14.06.2019
Faktúra 2590 potraviny 66,76 s DPH 24.06.2019 Eden 27.06.2019
Faktúra 3076 potraviny 232,14 s DPH 11.09.2019 Eden 01.10.2019
Faktúra 3415 potraviny 172,25 s DPH 02.10.2019 Eden 09.10.2019
Faktúra 3474 školenie 25,00 s DPH 10.04.2019 ArtEdu spol.s.r.o. 11.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/607
    • Prihlásenie