Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 9141900598 kopírovacie služby a nájom 121,21 s DPH 05.11.2019 CBC Slovakia s.r.o. 07.11.2019
Faktúra 1901300136 kopírovacie služby a nájom 152,65 s DPH 05.11.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 14.11.2019
Faktúra 292019 za stravu zamestnancov 1 284,80 s DPH 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2019
Faktúra 272019 diéta 30,66 s DPH 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2019
Faktúra 1019110188 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 05.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 08.11.2019
Faktúra 190544 likvidácia odpadu ŠJ 48,00 s DPH 05.11.2019 EKORECYKLING 14.11.2019
Faktúra 2406290983 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 23,72 s DPH 05.11.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s. 05.11.2019
Faktúra 282019 za stravu zamestnancov 281,05 s DPH 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2019
Faktúra 2406290983 poistné 23,72 s DPH 29.10.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s. 08.11.2019
Zmluva FFS 502-10-010 poskytnutie techn.zariadenia s DPH 28.10.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Faktúra 9244617789 za mobil 70,48 s DPH 28.10.2019 Slovak Telekom a.s. 08.11.2019
Faktúra 29101702 čistenie kanalizácie 90,00 s DPH 28.10.2019 EKOKANÁL s.r.o. 04.11.2019
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Faktúra 1986843 čistenie rohoží 16,75 s DPH 21.10.2019 Lindstrom s.r.o. 23.10.2019
Faktúra 1812019 odborná prehliadka TV náradia 156,00 s DPH 21.10.2019 Roman Mesiarik-REVTECH 02.11.2019
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu s DPH 16.10.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Faktúra 1819105452 za el.energiu 985,42 s DPH 15.10.2019 Pow-en ZŠ s MŠ Jána Bakossa 28.10.2019
Faktúra 1191387 plnenie úloh BOZP a OPP 144,00 s DPH 15.10.2019 PYROBOSS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa 24.10.2019
Zmluva 9880373308 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 14.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/483
    • Prihlásenie