Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019
Faktúra 172020 diéta 30,68 s DPH 29.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2020
Faktúra 2020004096 potraviny 483,74 s DPH 05.10.2020 Šesták 08.10.2020
Faktúra 2020004083 potraviny 671,95 s DPH 05.10.2020 Šesták 08.10.2020
Faktúra 2020004086 potraviny 117,08 s DPH 05.10.2020 Šesták 08.10.2020
Faktúra 3002005125 mlieko a mliečne výrobky 440,80 s DPH 01.10.2020 Tatranská mliekáreň 08.10.2020
Faktúra 802042094 potraviny 177,37 s DPH 01.10.2020 HOPE FAMILY 08.10.2020
Faktúra 2020103331 chlieb, pečivo 321,27 s DPH 30.09.2020 GM Plus 08.10.2020
Faktúra 192020 za stravu zamestnancov 302,05 s DPH 29.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2020
Faktúra 182020 za stravu zamestnancov 1 380,80 s DPH 29.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2020
Faktúra 2019001257 ovocie 23,06 s DPH 28.10.2020 LUNYS s.r.o. 10.11.2020
Faktúra 120169181 mäso a výrobky 147,10 s DPH 05.10.2020 Bidfood 08.10.2020
Faktúra 9142000754 kopírovacie služby a nájom 241,72 s DPH 28.10.2020 CBC Slovakia s.r.o. 10.11.2020
Faktúra 201055218 popisovače 7,19 s DPH 28.10.2020 Daffer s.r.o. 10.11.2020
Faktúra 2010925 dezin.prostriedky 268,80 s DPH 28.10.2020 KAMIKO-HYGIENE 10.11.2020
Faktúra 20202908 učebnice 180,00 s DPH 28.10.2020 Libera Terra 27.11.2020
Faktúra 3120202345 učebnice 70,80 s DPH 27.10.2020 SPN Mladé letá s.r.o. 05.11.2020
Faktúra 8412100856 licencia 133,20 s DPH 27.10.2020 VEMA s.r.o. 27.10.2020
Faktúra 2010856 hygienické potreby 387,60 s DPH 27.10.2020 KAMIKO-HYGIENE 09.11.2020
Faktúra 2001107096 tlačiareň 131,98 s DPH 26.10.2020 XEPAP,spol.s.r.o. 09.11.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1486
    • Prihlásenie