Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1689 potraviny 209,59 s DPH 26.08.2020 Eden Zš Bakossova 28.08.2020
Zmluva potraviny s DPH 06.09.2019 Accom Slovakia Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva 2019/BB 031 potraviny s DPH 31.10.2019 Chrien s.r.o. Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva 4/8/2019 poskytovanie služieb pri zbere a odvoze odpadu zo ŠJ s DPH 27.08.2019 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 9880373418 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 11.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu s DPH 16.10.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 9880373308 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 14.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Faktúra 1819105452 za el.energiu 985,42 s DPH 15.10.2019 Pow-en ZŠ s MŠ Jána Bakossa 28.10.2019
Faktúra 1191387 plnenie úloh BOZP a OPP 144,00 s DPH 15.10.2019 PYROBOSS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa 24.10.2019
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva darovacia zmluva 1 500.01 s DPH 04.03.2020 Taipejská reprezemtačná kancelária
Faktúra 120049547 mäso a výrobky 191,13 s DPH 11.03.2020 Bidfood 12.03.2020
Faktúra 202000950 vajíčka 38,02 s DPH 10.03.2020 Babičkin dvor 12.03.2020
Faktúra 1041 potraviny 358,02 s DPH 11.03.2020 Eden 12.03.2020
Faktúra 2019000803 školské ovocie 23,04 s DPH 12.03.2020 Lunys 16.03.2020
Faktúra 3002002106 mlieko a mliečne výrobky 7,91 s DPH 11.03.2020 Tatranská mliekáreň 16.03.2020
Faktúra 3002001891 mlieko a mliečne výrobky 287,62 s DPH 11.03.2020 Tatranská mliekáreň 16.03.2020
Faktúra 2020001887 potraviny 524,86 s DPH 09.03.2020 Šesták 12.03.2020
Faktúra 2020062 zelenina , ovocie 539,65 s DPH 18.03.2020 ROČI plus 23.03.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1127
    • Prihlásenie