Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva VK/10/08/041 virtuálna knižnica s DPH 13.03.2019 KOMENSKÝ s.r.o.
Zmluva 013/FF/121/2019 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva potraviny s DPH 06.09.2019 Accom Slovakia Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva 2019/BB 031 potraviny s DPH 31.10.2019 Chrien s.r.o. Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva ZO/2019WBS19039-2 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o.
Zmluva 1/2019 prenájom telocvične s DPH 03.09.2019 Peter Pecník
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 27.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva 2/2019 prenájom telocvične s DPH 05.09.2019 Renáta Kuchárová
Zmluva 3/2019 prenájom telocvične s DPH 10.09.2019 KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva SC/19/02/071 Študentský časopis bez námahy s DPH 11.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva 4/8/2019 poskytovanie služieb pri zbere a odvoze odpadu zo ŠJ s DPH 27.08.2019 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 5/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 Ing.Milan Štefanka
Zmluva 2407085356 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 25.09.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s.
Zmluva 100012318 Zamestnávateľská -doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 01.03.2019 STABILITA d.d.s. a.s.
Zmluva 1/2019 dobrovoľnícky program Hlavičky s DPH 30.08.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o.
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu s DPH 16.10.2019 Centrumdobrovoľníctvy, n.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/607
    • Prihlásenie