Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 2407085356 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 25.09.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s.
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 02.09.2020 Bohuš Šesták s.r.o.
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 27.08.2020 Babičkin dvor a.s.
Zmluva dodávka ovocia a zeleniny s DPH 02.09.2020 ROČI PLUS s.r.o.
Zmluva kúpa a predaj tovaru s DPH 02.09.2020 QUALITED s.r.o.
Zmluva Dodatok č.1 dodávka el.energie s DPH 17.12.2020 Pow-en
Zmluva VK/10/08/041 virtuálna knižnica s DPH 13.03.2019 KOMENSKÝ s.r.o.
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva SC/19/02/071 Študentský časopis bez námahy s DPH 11.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Faktúra 1021120247 výkon zodpovednej osoby s DPH 01.12.2021 osobný údaj sk.s.r.o. 01.12.2021
Zmluva FFS 502-10-010 poskytnutie techn.zariadenia s DPH 28.10.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva 036/19 potraviny s DPH 28.03.2019 ATC-JR s.r.o.
Zmluva Dodatok č.1 dodávka el.energie s DPH 07.05.2019 Pow-en
Zmluva 2229 základy tenisu s DPH 01.04.2022 Slovenský tenisový zväz ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskatovaní verejných služieb s DPH 14.12.2020 Slovak Telekom a.s.
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 05.05.2022 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka
Objednávka 9/2018 vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie s DPH 24.10.2018 Ing.Vladimír Bubniak
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1945
    • Prihlásenie