Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva odborná prehliadka telocvičného náradia s DPH 18.10.2019 Mesiarik Roman-REVTECH ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 4/9/2020 služb pri zbere a odvoze odpadu s DPH 19.08.2020 EKORECYKLING
Zmluva PP 11/2019-20 pedagogická prax s DPH 18.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 1/2019 prenájom telocvične s DPH 03.09.2019 Peter Pecník
Zmluva 2/2019 prenájom telocvične s DPH 05.09.2019 Renáta Kuchárová
Zmluva ZO/2019WBS19039-2 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.11.2019 osobný údaj sk.s.r.o.
Zmluva 5/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 Ing.Milan Štefanka
Zmluva 3/2019 prenájom telocvične s DPH 10.09.2019 KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 27.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva 2019/BB 031 potraviny s DPH 31.10.2019 Chrien s.r.o. Zš Bakossova Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva VK/10/08/041 virtuálna knižnica s DPH 13.03.2019 KOMENSKÝ s.r.o.
Zmluva 036/19 potraviny s DPH 28.03.2019 ATC-JR s.r.o.
Zmluva SC/19/02/071 Študentský časopis bez námahy s DPH 11.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva kúpa a predaj tovaru s DPH 02.09.2020 QUALITED s.r.o.
Zmluva dodávka ovocia a zeleniny s DPH 02.09.2020 ROČI PLUS s.r.o.
Zmluva 013/FF/121/2019 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1125
    • Prihlásenie