Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dodatok č.1 dodávka el.energie s DPH 07.05.2019 Pow-en
Zmluva 1 dodatok ku KZ s DPH 01.02.2021 OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ
Zmluva 339/2019-191 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva dohoda o vykonaní praktického vyučovania s DPH 22.10.2019 Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva FFS 502-10-010 poskytnutie techn.zariadenia s DPH 28.10.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon
Zmluva 3/2019 prenájom telocvične s DPH 10.09.2019 KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Zmluva 2/2019 prenájom telocvične s DPH 05.09.2019 Renáta Kuchárová
Zmluva 9880373418 poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov s DPH 11.10.2019 Slovenská poisťovňa Allianz ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 1/2019 prenájom telocvične s DPH 03.09.2019 Peter Pecník
Zmluva 240/0249/2019 prenájom priestorov s DPH 02.04.2019 STEFE Banská Bystrica
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
Zmluva 109006878 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 12.04.2019 Spoločnosť AXA d.d.s. a.s. Bratislava
Zmluva PP 11/2019-20 pedagogická prax s DPH 18.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva FF 502-10-010 poskytnutie technického zariadenia s DPH 20.10.2020 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva 013/FF/121/2019 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 27.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
Zmluva darovacia zmluva s DPH 20.01.2020 Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva SC/19/02/071 Študentský časopis bez námahy s DPH 11.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1319
    • Prihlásenie