Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019
Faktúra 2001300214 kopírovacie služby a nájom 45,49 s DPH 04.08.2020 XEPAP,spol.s.r.o. 04.08.2020
Faktúra 826580571 telefón 164,88 s DPH 07.08.2020 Slovak Telekom a.s. 07.08.2020
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 02.09.2020 Bohuš Šesták s.r.o.
Zmluva 6823700769 potraviny s DPH 27.08.2020 Babičkin dvor a.s.
Faktúra 200853541 kancelárske potreby 763,15 s DPH 05.08.2020 Daffer s.r.o. 05.08.2020
Faktúra 1020080240 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.08.2020 osobný údaj sk.s.r.o. 08.08.2020
Faktúra 22101225 hračky MŠ 1 235,20 s DPH 04.08.2020 NOMIland s.r.o. 04.08.2020
Faktúra 200272 odvoz odpadu 48,00 s DPH 04.08.2020 EKORECYKLING 14.08.2020
Faktúra 9142000517 kopírovacie služby a nájom 93,46 s DPH 04.08.2020 CBC Slovakia s.r.o. 04.08.2020
Faktúra 2020080000384 za teplo a TUV 6 136,00 s DPH 07.08.2020 Mesto Banská Bystrica 07.08.2020
Faktúra 2000245 oprava a montáž tel.ústredne 356,94 s DPH 04.08.2020 MIKROHUKO spol.s.r.o. 04.08.2020
Faktúra 122020 za stravu zamestnancov 68,60 s DPH 04.08.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 05.08.2020
Faktúra 1202206609 tlačivá 122,95 s DPH 04.08.2020 ŠEVT a.s. 04.08.2020
Faktúra 132020 za stravu zamestnancov 313,60 s DPH 04.08.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 04.08.2020
Faktúra 96210446 učebnice 114,08 s DPH 04.08.2020 TRANOSCIUS a.s. 04.08.2020
Zmluva dodávka ovocia a zeleniny s DPH 02.09.2020 ROČI PLUS s.r.o.
Zmluva kúpa a predaj tovaru s DPH 02.09.2020 QUALITED s.r.o.
Faktúra 1820103961 za el.energiu 719,44 s DPH 07.08.2020 Pow-en 07.08.2020
Faktúra 2201183418 vodné,stočné, zrážková voda 628,78 s DPH 11.08.2020 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 11.08.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1319
    • Prihlásenie