Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva potraviny s DPH 02.09.2019 ROČI plus Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka ZŠ
Zmluva PP 11/2019-20 pedagogická prax s DPH 18.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 5/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 Ing.Milan Štefanka
Zmluva 013/FF/121/2019 pedagogická prax s DPH 23.09.2019 Univerzita Mateja Bela
Zmluva 4/8/2019 poskytovanie služieb pri zbere a odvoze odpadu zo ŠJ s DPH 27.08.2019 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Zmluva 6/2019 prenájom telocvične s DPH 27.09.2019 FitKids Banská Bystrica OZ
Zmluva 4 /2019 prenájom telocvične s DPH 23.09.2019 Matúš Lajmon
Zmluva 3/2019 prenájom telocvične s DPH 10.09.2019 KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Zmluva 2/2019 prenájom telocvične s DPH 05.09.2019 Renáta Kuchárová
Zmluva 1/2019 prenájom telocvične s DPH 03.09.2019 Peter Pecník
Zmluva lyžiarsky kurz 114nažiaka s DPH 22.10.2018 Detská rekreácia
Zmluva FFS 502-10-010 poskytnutie techn.zariadenia s DPH 28.10.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva 100012318 Zamestnávateľská -doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 01.03.2019 STABILITA d.d.s. a.s.
Zmluva sprostredkovateľská zmluva s DPH 22.05.2019 Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via
Zmluva darovacia zmluva 1 500.01 s DPH 04.03.2020 Taipejská reprezemtačná kancelária
Zmluva darovacia zmluva s DPH 28.04.2020 Diecézna charita Banská Bystrica
Zmluva FF-504-15-007 poskytnutie technického zariadenia s DPH 21.03.2019 CBC Slovakia s.r.o.
Zmluva 240/0249/2019 prenájom priestorov s DPH 02.04.2019 STEFE Banská Bystrica
Zmluva darovacia zmluva 3 000,00 s DPH 20.02.2019 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Zmluva 109006878 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 12.04.2019 Spoločnosť AXA d.d.s. a.s. Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/839
    • Prihlásenie